Oppstalling og fasiliteter

Våre oppstallede hester går i flokk med fri tilgang på ensilasje som vi produserer selv. Hestene står på utegang i romslige og lune utegangsrom med direkte adgang til kjempestore uteområder. Områdene nært utegangene er godt drenert og oppgruset, slik at det holder seg tørt og fint der uansett vær.

Hestesenteret er godt utstyrt med fine fasiliteter:

 • Ridehus 20×40
 • Utebane 35×60
 • Rundpaddoc
 • Thermokar
 • Oppvarmet vaskespilt
 • Tørkerom til dekken
 • Store utstyrsskap
 • Frostfritt oppbevaringsskap
 • Stellebokser inne i stallen
 • Stort turterreng
 • Intervallbakke på eiendommen
 • Oppvarmet kro med vannkoker og mikrobølgeovn
 • Isolatboks
 • Godt utvalg i hindermateriale og kavaletter
 • Et kupert område med naturhinder

Priser per dags dato:
Fasilitetsleie: 2600,-
Grovfor og sagflis: 1900,-
Totalsum stalleie: 4500,-

*Leien indeksjusteres 01.03 årlig

Vi har store områder hvor hestene kan gå på sommerbeite rett ved stallen. Det er i utgangspunktet samme stalleie året rundt. Om man derimot ønsker å sette hesten på et annet sommerbeite, betaler man kun fasilitetsleie. Priser Indeksjusteres årlig.

Vi er en dugnadsstall, og i prinsippet gjøres alt stallarbeid på dugnad, utenom å kjøre ut mat til hestene. Vi har gode rutiner på hvordan dette utføres, og det lar seg fint kombinere med turnusarbeid. Det er en svært fleksibel ordning, da man ikke har noen tidspunkt å forholde seg til med tanke på foringer eller inn- og utslipp.