STALL NIDELV
KLASSISK RIDNING OG NATURAL HORSEMANSHIP 

Klæbu - 20 km. sørøst for Trondheim sentrum

 

STARTSIDE  -  NYHETER  -  OPPSTALLING  -  TRENINGSTILBUD  -  OM OSS  -  FILOSOFI  -  ARTIKLER  -  KONTAKT  -  KART  -  LINKER  -  LEILIGHETER


 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIKLER            

3. OM DRESSURRIDNING KONTRA NATURAL
    HORSEMANSHIP
    Hvorfor betrakter mange "naturalister" og dressurryttere seg som
     motparter?

Vi beveger oss mye mellom to ganske ulike miljøer; konkurransemiljøet og et litt mer alternativt miljø med mye fokus på natural horsemanship. 

 

Både ”naturalister” og dressurryttere ofte har sterke meninger om hva motparten står for. Ja, for det er nettopp motparter de betrakter seg selv som. Men hvorfor i alle dager er det slik?

 

Motparter?

”Naturalistene” på den ene siden setter ofte likhetstegn mellom dressurridning og låste, spente hester som snurpes sammen i en låst form av en sterk rytterhånd. Mange dressurryttere på den andre siden betrakter natural horsemanship som en samling rare triks med blå pressenning o.l, og skjønner slett ikke hensikten med noe av det.

 

Som dressurrytter lærer du å påvirke hestens balanse og bevegelsemønster slik at den blir i stand til å utvikle sine gangarter optimalt. Du lærer om letthet og mykhet i øvelsene, spenst, elastisitet, selvbæring og samling. Utgangspunktet er balanse og løsgjorthet, og treningen kuliminerer til slutt i øvelser som piaffe, passage og piruetter.

    

I FEI sitt reglement kan man lese at målsetningen med dressurridning er; “the development of the horse into a happy athlete through harmonious education.  The result is a horse that is calm, loose, supple and flexible, but also confident, attentive and keen, thus achieving perfect understanding with his rider.”

 

Når man ser at to tredjedeler av ordene her faktisk beskriver hestens mentale tilstand, og at bare en tredjedel beskriver den fysiske tilstanden, bør poenget med at dressur og NH hører sammen bli ganske tydelig.

 

Det er ikke et spørsmål om ”enten eller”, men om ”både og”.

Ønsker du å utvikle et harmonisk samarbeid med din hest - helt uten tvang, spenninger og stress – er kunnskap om NH helt nødvendig.

 

Men ønsker du å være rytter, må du også kunne din ridelære – at du har et fantastisk tillitsforhold og samarbeid med hesten din lager faktisk ingen ridehest alene. En sunn, frisk og holdbar ridehest forutsetter at den blir ridd i balanse slik at den ikke får slitasjeskader av å bære rytterens vekt. Det er gjennom systematisk bruk av gymnastiske øvelser og god kunnskap om hestens utdanningsskala at du kan oppnå dette. 

Vi tror at motsetningene mellom mange ”naturalister” og dressurryttere skyldes at man har for lite kunnskap om hverandre, og at man derfor skaper seg en rekke forestillinger om hva "motparten" står for som slett ikke har rot i virkeligheten. 
 

 

La oss derfor aller først se på hva dressur og natural horsemanship egentlig er.

 

KLASSISK DRESSUR

 

Målet med klassisk dressur er å utdanne en hest på en slik måte at den blir følsom, sterk og smidig, og at hesten får bevege seg i harmoni med sin rytter i et forhold basert på gjensidig tillit, respekt og forståelse.

 

Hesten blir gjennom systematisk bruk av gymnastiske øvelser sterkere og smidigere. Dermed blir den i bedre stand til å bære sin rytter uten å ta skade av den ekstra vekten, slik at den kan holde seg frisk og leve et langt liv.                             

 

NATURAL HORSEMANSHIP 

NH er en metode for trening og samhandling med hester basert på tillit, respekt og kommunikasjon – og med utgangspunkt i kunnskap om hesters levesett og deres måte å kommunisere med hverandre på.

Dette i motsetning til å bruke hestens frykt, mekaniske hjelpemidler og annen maktbruk som midler i treningen.

 
  Se også vår artikkel om klassisk ridning   Se også vår artikkel om natural horsemanship    
 

Det er lett å se at klassisk dressur og NH har mange fellesnevnere og på mange områder utfyller hverandre. Alle ryttere vil profitere på å kombinere det beste fra begge verdener, og vår oppfatning er at begge deler faktisk er like viktig for at hest og rytter skal kunne nå sitt fulle potensiale.

Ikke se deg blind på det du ikke liker. 
 

Ofte ser man seg så blind på ting man ikke liker, at man lukker ørene for nyttig informasjon også. Det eneste man oppnår med dette er å gå glipp av masse god kunnskap som kan bidra til at man blir et bedre hestemenneske og en bedre rytter.

 • selv om akkurat det NH kurset du deltok på, eller fikk omtalt, faktisk bare var kommersielt "viss-vass", så trenger faktisk ikke alle kurs å være det.  
 • selv om du har sett dressurhester bli ridd på en slik måte som du slett ikke kan like, betyr ikke det at all dressur er slik. Snarere tvert i mot så er det til tider STOR forskjell mellom klassisk dressur og den dressur du får se på konkurransebanen. 

Det er først når du trekker opp din mentale rullegardin
at du klarer å oppdage hva det er som finnes
på den andre siden av vinduet.

Kanskje er det noe du liker - kanskje ikke
 - men det kan du ikke vite før du har sett etter.
.

  

Men – du må heller ikke tro på alt du ser og hører bare fordi det kommer fra en “NH-ekspert” eller fra en dyktig dressurrytter.

I realiteten er det grunnlag for skepsis både til mye som blir gjort innenfor dressursporten og til mye av det som foregår i ”NH-verden”. Alt som heter dressur er slett ikke bra saker, og alt som kalles NH er heller ikke bra.

 

Vårt råd er at du må bruke din egne sunne fornuft når du vurderer ulik informasjon, og at du skal være skeptisk til alt som ikke kan begrunnes!

 

I de neste to artiklene diskuterer vi en del forhold som vi synes er uheldige i begge ”leire”;

 • først en diskusjon om hvorvidt det er grunnlag for skepsis til NH eller ikke. 
 • deretter ser vi litt på uheldige sider ved konkurransedressur, og på hvilke motsetninger det er mellom klassisk dressur og den dressur man noen ganger får se på stevneplassen.
 

 

Neste artikkel:
Er det grunnlag for skepsis til natural horsemanship? 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

                 
 
1. Hva er egentlig klassisk ridning? 
2. Hva er egentlig Natural Horsemanship?   
3. Om dressur kontra natural horsemanship.
Hvorfor betrakter mange ”naturalister” og dressurryttere seg som motparter?
4. Er det grunnlag for skepsis til natural horsemanship?  
5. Motsetninger?
Er det motsetninger mellom klassisk ridning og moderne konkurransedressur? 
6. Om ridningens grunnmur
 • Sits og innvirkning
 • Grunnleggende hesteforståelse
 • Kunnskap 
 •  
  7. Har du et godt samarbeid med din hest?   
  8. Lange tøyler
  En klassisk treningsmetode som blir stadig mer utbredt i Norge 
  9. Barfot eller med sko - må det være enten eller?  
   
   
    
  .

  Copyright © 2007 Stall Nidelv