STALL NIDELV
KLASSISK RIDNING OG NATURAL HORSEMANSHIP 

Klæbu - 20 km. sørøst for Trondheim sentrum

 

STARTSIDE  -  NYHETER  -  OPPSTALLING  -  TRENINGSTILBUD  -  OM OSS  -  FILOSOFI  -  ARTIKLER  -  KONTAKT  -  KART  -  LINKER  -  LEILIGHETER

FILOSOFI

Det er gjennom å kombinere Klassisk Ridning og
Natural Horsemanship at man kan oppnå det aller beste resultatet.

Dette gjelder både om målet er gode stevneresultater,
eller om man "bare" vil være hobbyrytter.

 

KLASSISK RIDNING 

 

Gjennom Klassisk Ridning
kan alle hester utvikles til å bli vakre, sterke og smidige.

Vi er lidenskapelig opptatt av hest og ridning, og har i mange år vært aktive i konkurransemiljøet. Dessverre har det i deler av sporten utviklet seg en bruk og kast mentalitet. Raske resultater får veie tyngre enn hestenes helse.

Noen ganger ser det ut til at ryttere mener at hesten er til for dressursportens skyld. Vi synes det er viktig å huske på at det faktisk er motsatt. Det er dressuren som er til for hestens skyld. 

Alle hester, både de som er toppidrettsutøvere og de som rusler på tur i skogen, fortjener en rytter med god kunnskap om klassisk ridning.
Ved å følge de klassiske treningsprinsippene kan alle utdanne hesten sin på en slik måte at den kan holde seg frisk og unngå belastningskader.

 

NATURAL HORSEMANSHIP 

 

            

God kunnskap om hestens instinkter,
og om hvordan hestene kommuniserer
med hverandre,  er helt avgjørende for å skape en god dialog mellom hest og menneske.
 

                                                                            


For å kunne bli en dyktig rytter er det åpenbart at man må ha gode tekniske rideferdigheter. Ingen forventer at hesten skal kunne bevege seg smidig og i balanse, uten at rytteren samtidig er godt koordinert og i balanse med hestens bevegelser.

Men gode tekniske rideferdigheter er bare en del av bildet. Et kjent senario for mange stevneryttere er hvordan en del hester nærmest forandrer personlighet når de kommer til stevneplassen. Den ellers trivelige, avspente og atbeidsvillige kameraten blir kikkete, anspent og uoppmerksom.  

Svært mange problemer bunner i rytterens manglende evne til å forstå hestens mentale tilstand. Og ikke minst er alt for mange ryttere uvitende om at det er nettopp her flaskehalsen ligger.
 

 

NATURLIG HESTEHOLD 

 
 

Uten at hesten får oppfylt sine grunnleggende behov kan du ikke forvente at den skal være i mental balanse og kunne fokusere på deg under trening.  


En forutsetning for samarbeid og partnerskap er at hesten er avspent og i mental balanse. Dette igjen forutsetter at hesten får dekket sine grunnleggende behov for sosial kontakt og lek med andre hester, mye frisk luft og bevegelse samt det å få mulighet til å kunne småspise hele dagen. 

Vi tilstreber å tilby hestene på stallen et så naturlig hesteliv som mulig, og har derfor valgt oppstalling på utegang. Men husk at merkelappen "naturlig hestehold" ikke nødvendigvis er det samme som godt hestehold. Det finnes etter vår mening alt for mange eksempler på dårlige uteganger, hvor hestene slett ikke får tilstrekkelig ly for vind og vær.

Vår utegang betyr lune, romslige utegangsrom - ikke trekkfulle leskur.   
 

Copyright © 2007 Stall Nidelv